فهرست

شهرستان فيروزه

با هدف گسترش برنامه های ترویج کتاب و فرهنگ کتابخوانی انجام شد؛ دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی فیروزه با شهردار شهرستان به منظور همکاری و همراهی در فعالیتهای فرهنگی دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی فیروزه با شهردار شهرستان در جهت گسترش برنامه های ترویج کتاب و فرهنگی کتابخوانی
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛ حسن شریفی، رئیس اداره کتابخانه های شهرستان فیروزه با علی اقبالی، شهردار شهرستان فیروزه در راستای گسترش فعالیتهای فرهنگی در حوزه ترویج کتاب و فرهنگ کتابخوانی  دیدار کرد.
علی اقبالی، شهردار شهرستان فیروزه ضمن قدردانی از فعالیتهای انجام گرفته در حوزه کتاب و کتابخوانی گفت: یکی از ضروریات ایجاد شده در شهرستان با توجه به وضعیت بوجود آمده به خاطر ویروس کرونا ترویج  و ارتقای بیش از پیش فرهنگ مطالعه می باشد.
شهردار شهرستان فیروز با اشاره به سرانه مطالعه به عنوان یکی از شاخص های توسعه کشوری افزود: شهرداری فیروزه در راستای حمایت از فرهنگ کتاب و کتابخوانی آمادگی خود را برای مشارکت در برنامه ها و مسابقات مختلف کتابخوانی را اعلام می نماید.
در ادامه این جلسه حسن شریفی، رییس اداره کتابخانه هی عمومی شهرستان فیروز ضمن تشکر و قدرانی از همراهی و همیاری شهردار فیروزه ، نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را یک ضرورت در جامعه دانست.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فیروزه گفت: کتاب و کتابخوانی تاثیر به سزایی در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه دارد.
حسن شریفی افزود: افزایش مطاعه در خانواده ها از بروز ناهنجاری ه و آسیب های فردی و اجتماعی در جامعه جلوگیری می کند.
وی  در ادامه گفت: با شروع ویروس کرونا و تعطیلی اجباری کتابخانه های عمومی، فعالیتهای این کتابخانه در فضای مجازی ادامه پیدا کرد و شاهد برگزاری برنام های مختلف فرهنگی مرتبط با کاب در این شهرستان بوده ایم.
گفتنی است در پایان این دیدار بخشی از سهم نیم درصد درآمد شهرداری شهرستان فیروزه به حساب انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان واریز گردید.