فهرست

شهرستان داورزن

در دیدار روسای ادارات بنیاد شهید و کتابخانه های عمومی تاکید شد؛ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با محوریت مطالعه و کتابخوانی در داورزن در دیدار روسای بنیاد شهید و کتابخانه های عمومی داورزن بر توجه به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با محتوای کتاب و کتابخوانی تاکید شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل كتابخانه هاي عمومي خراسان رضوی، در دیدار روسای بنیاد شهید و کتابخانه های عمومی داورزن بر توجه به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با محتوای کتاب و کتابخوانی تاکید شد.

جواد قلعه نویی، رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران داورزن در این جلسه ضمن اهداء 20 جلد کتاب، با رئیس اداره کتابخانه های عمومی داورزن درباره راههای همکاری و تعامل بیشتر اداره متبوع خود با اداره کتابخانه های عمومی گفتگو کرد.

وی با یادآوری جایگاه والای شهدا در خصوص الهام گرفتن از زندگی آن عزیزان برای همه مردم بویژه نوجوانان و جوانان بر برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوع کتابهای ایثار و شهادت تاکید کرد.

حسین خرمی،رئیس اداره کتابخانه های عمومی داور زن نیز گفت: ما همیشه از همکاری و تعامل با ادارات استقبال می کنیم و امیدواریم که بتوانیم در زمینه گسترش فرهنگ ایثار و شهادت با اداره بنیاد شهید داورزن برنامه های فرهنگی خوبی تدارک ببینیم.