فهرست

شهرستان جغتاي

با حضور مسئولان برگزار شد؛ جلسه ستاد کرونای روستا در کتابخانه شهدای ابویسان جغتای جلسه ستاد کرونای روستای ابویسان در کتابخانه شهدای ابویسان برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی،جلسه ستاد کرونای روستای ابویسان در کتابخانه شهدای ابویسان برگزار شد.
زینب ابویسانی مسئول کتابخانه ابویسان اظهار داشت: این جلسه با حضور مسئولان بهداشتی شهرستان و با هدف ارائه برنامه هایی در جهت آگاه سازی مردم در مقابله با کرونا برگزار شد.

در این جلسه بر اقدام تمامی مسئولان در زمینه های بهداشتی ، فرهنگی، اجتماعی و اجرایی در جهت آگاه سازی اهالی روستا و میهمانان نوروزی تاکید شد تا شاهد شیوع بیماری کرونا در روستا نباشیم.
ابویسانی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد کتابخانه شهدای ابویسان به معرفی کتاب، مطالب آموزشی و فرهنگی در کانال روستا بپردازد.
در ادامه اعضای حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون دستور کار جلسه و مباحث مربوطه پرداختند و بر حفظ سلامتی خود و دیگران و رعایت شیوه نامه بهداشتی تاکید شد.