فهرست

تبريك

پیام تبریک مدیرکل به مناسبت روز شورا

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در پیامی 9اردیبهشت روز شوراها را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، حجت الاسلام علی اکبر سبزیان مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در پیامی 9اردیبهشت روز شوراها را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

و امرهم شورا بینهم

شورا و مشورت اصلی همیشگی از جریان تفکر اسلامی بوده است که با ظهور انقلاب اسلامی در رگ و ریشه و بطن حکومت اسلامی جاری شد و براین اساس جایگاه مردم و نظر و اراده آنان در تمامی وجنات حاکمیت تجلی یافت و مردم خود تمامی ارکان حکومتی را انتخاب کردند.

شور و مشورت نه فقط در ارکان حکومتی که در بین مردم نیز جاری و ساری شد و بنا بر اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی شوراهای اسلامی شهر و روستا از بین مردم و برای مردم در جایگاه تصمیم گیری قرار گرفتند تا باز هم مدیریت از طریق مشورت و شور عمومی و انتخاب حاصل شود.

امروز نهم اردیبهشت ماه را سالروز گرامیداشت شوراها نام نهاده اند و به همین مناسبت در مرحله اول ظهور و بروز اندیشه شورایی را در جریان تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور گرامی داشته و این روز را به همه مردم استان و بویژه اعضای شوراهای اسلامی در شهرها و روستاهای استان تبریک عرض می کنم.