فهرست

بازتاب اخبار

فضای مجازی نمی تواند جای کتاب و کتابخوانی را بگیرد / ترویج کتابخوانی باید از کودکان و نوجوانان آغاز شود

حجت الاسلام طباطبایی گفت: کتاب معمولاً در یک چارچوب مشخص است، نویسنده و تفکر آن مشخص و معرفی شده است ضمن اینکه کتاب، حریم دارد، ولی این ویژگی ها را در فضای مجازی نمی بینیم و این حریم در فضای مجازی وجود ندارد لذا این فضا هیچ وقت نمی تواند جای کتاب و کتابخوانی را بگیرد.