فهرست

بازتاب اخبار

دیدار مدیرکل مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در راستای افزایش تعاملات فرهنگی با رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد دیدار و گفتگو کرد.های عمومی استان با رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد