فهرست

خیرین

جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز نیشابور برگزار شد

جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان نیشابور در محل کتابخانه عمومی دکتر علی شریعتی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛ جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان نیشابور در محل کتابخانه عمونی دکتر علی شریعتی این شهرستان برگزار شد.

رییس اداره کتابخانه های عمومی نیشابور گفت:انجمن خیرین کتابخانه ساز به منظور جذب و حمایت کمک های مردمی در راستای کتابخانه سازی و ترویج فرهنگ کتابخوانی تشکیل شده است.

 محمدرضا مقدم پاشا ادامه داد:این جلسه  جهت جذب خیرین برای خرید تجهیزات کتابخانه در حال ساخت  مرحومه فهیمه زینلی صورت گرفت.

مقدم پاشا اضافه کرد: باتوجه به اهدای زمین توسط یکی از خیرین شهرستان برای ساخت کتابخانه در منطقه جنوب نیشابور،در این جلسه مقرر شد جهت ساخت کتابخانه، از طریق انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان رایزنی با خیرین بنیک اندیش شهرستان انجام شود.