فهرست

خیرین

کمک خیر مشهدی به جشنواره کتابخوانی رضوی

خیر مشهدی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و سیره رضوی ده میلیون ریال به دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی کمک کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، محمد رضا بهاری،خیر مشهدی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و سیره رضوی ده میلیون ریال به دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی کمک کرد.

وی با تاکید برجایگاه و ارزش مطالعه و کتابخوانی در سطح جامعه ، تلاش در ارتقای ساحت مطالعه و کتابخوانی را امری انسانی و خداپسندانه عنوان کرد.

بهاری ضمن تقدیر از برگزار کنندگان جشنواره کتابخوانی رضوی، مشارکت خود را در این جشنواره را گام کوچکی در جهت پیشبرد اهداف  فرهنگی و ارتقای توجه عمومی به کتاب و کتابخوانی عنوان کرد.