فهرست

خیرین

با همکاری خیر نیک اندیش مشهدی محقق می شود،

تبلیغات جشنواره کتابخوانی رضوی در تابلو جایگاه سوخت

با همکاری خیر نیک اندیش مشهدی تبلیغات جشنواره کتابخوانی رضوی در بیلبرد تبلیغاتی جایگاه سوخت مشهد نصب می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، محمد رضا بهاری،خیر مشهدی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و سیره رضوی بیلبرد تبلیغاتی اختصاصی جایگاه سوخت خود را برای انجام تبلیغات شهری جشنواره کتابخوانی رضوی در اختیار اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی قرار داد.

وی با تاکید برجایگاه و ارزش مطالعه و کتابخوانی در سطح جامعه، تلاش در ارتقای ساحت مطالعه و کتابخوانی را امری انسانی و خداپسندانه عنوان کرد.

بهاری ضمن تقدیر از برگزار کنندگان جشنواره کتابخوانی رضوی، مشارکت خود در این جشنواره را گام کوچکی در جهت پیشبرد اهداف  فرهنگی و ارتقای توجه عمومی به کتاب و کتابخوانی عنوان کرد.

وی همچنین تامین بخشی از جوایز دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در سطح استانی را تقبل کرده است.

شایان ذکر است تابلو تبلیغاتی مذکور در وردی پمپ بنزین بهاری واقع در بلوار پیروزی، نبش پیروزی 59 مشهد مقدس قرار دارد.
عكس های مرتبط :