فهرست

خیرین

پیام خیر کتابخانه ساز مشهدی به جشنواره کتابخوانی رضوی؛

ترویج فرهنگ کتابخوانی رضوی خیر و نیکی است

خیر کتابخانه ساز مشهد مقدس در پیامی ترویج فرهنگ کتابخوانی را با رویکرد فرهنگ رضوی خیر و نیکی عنوان کرد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، علیرضا روشنک، خیر کتابخانه ساز مشهد مقدس در پیامی خیر کتابخانه ساز مشهد مقدس در پیامی ترویج فرهنگ کتابخوانی را با رویکرد فرهنگ رضوی خیر و نیکی عنوان کرد.
متن این پیام به شرح ذیل است:

کتابخوانی ارزشی است که  با رویکرد فرهنگ رضوی سراسر خیر و نیکی می شود و این مهم در جشنواره کتابخوانی رضوی نمود پیدا کرده است.

برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در سال جاری نیز در حالیکه مردم برای عبور از بحران بیماری کرونا بیشتر در خانه ها هستند فرصتی برای بهره مندی از ارزشهای ناب سیره زندگی ائمه اطهار(ع) است.

خیرین و نیک اندیشان کتابخانه ساز استان نیز همراه با دیگر علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی در این عرصه فرهنگی و معنوی مشارکت خواهند داشت.

از عمومی مردم کتاب دوست و علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی استان دعوت می کنم در این جشنواره فرهنگی و مذهبی مشارکت داشته باشند.