فهرست

فراخوان

جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

اخبار شهرستان‌ها

توسط اداره کتابخانه های عمومی گناباد انجام شد؛

خرید کتاب از نمایشگاه مجازی کتاب تهران

با هدف تجهیز منابع کتابخانه ای طرح خرید کتاب از نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، با هدف تجهیز منابع کتابخانه ای خرید کتاب از نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد انجام شد.

 احمد مظلوم، رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد گفت: در موقعیت کنونی جامعه و کرونا ویروس، جهت تجهیز منابع کتابخانه ای کتابخانه های عمومی شهرستان، بیش از 100 عنوان کتاب از نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران خریداری شد.

وی افزود: با توجه به استقبال خوب اعضا کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد از کتابخانه ها و تجهیز کمبود منابع درخواستی اعضا، خرید منابع به مبلغ 47 میلیون ریال از نمایشگاه مجازی کتاب تهران انجام و در دسترس اعضا و علاقمندان به فرهنگ کتاب و کتابخوانی قرار گرفت.
 


 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ