فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با محوریت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛

نشستهای کتابخوانی در کتابخانه عمومی شهدای ابویسان شهرستان جغتای برگزار شد

نشستهای کتابخوانی با محوریت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کتابخانه عمومی شهدای ابویسان شهرستان جغتای برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، نشستهای کتابخوانی با محوریت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کتابخانه عمومی شهدای ابویسان شهرستان جغتای برگزار شد.

نشست کتابخوان با محوریت کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست با معرفی 6 کتاب «شانس ضربدر هفت» اثرهالی گلدبرگ اسلن توسط مائده ابویسانی؛ «حتی یک دقیقه کافی است» اثر آتوسا صالحی توسط هما ابویسانی؛ «گناه فرار» اثرکریستف لئون توسط مریم ابویسانی؛ «زیبا صدایم کن» اثر  فرهاد حسن زاده توسط مریم خداشاهی؛ «کتاب روزهای مرده» اثر مارکوس سدویک توسط زهرا قائمی و «کنسرو غول» اثر مهدی رجبی توسط فاطمه ابویسانی از اعضای کتابخانه برگزار شد.
همچنین نشست کتابخوان کتابخانه ای با محوریت معرفی کتابهای تیرماه با عناوین «آبی ها» اثر سعید تشکری توسط مبارکه ابویسانی؛ «مارش میرا» اثر صادق سلیموویچ توسط فاطمه محفلی؛ «باغ های همیشه بهار» اثر علی اصغر عزتی پاک توسط مریم کیوانلو شهرستانکی و «زنگ عروسک سازی» اثر زینب حسینجانی توسط زهره کیوانلو شهرستانکی از اعضای کتابخانه برگزار شد.
از جمله نشستهای برگزار شده دیگر می توان با جمع خوانی جلد 12 کتاب هدهد سفید، مسابقه پاسخگویی به سوالات جلد 13 کتاب هدهد سفید و برگزاری نقاشی اشاره کرد.

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مرداد\جغتای\نشست  کتابخوان\final\WhatsApp Image 2021-07-27 at 08.40.31.jpeg

 
نسخه قابل چاپ