فهرست

شهرستان زبرخان


با هدف بررسی وضعیت کتابخانه ها انجام شد؛ بازدید از کتابخانه های عمومی نیشابور و زبرخان جمعی از کارشناسان اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی از کتابخانه های عمومی شهرستان های نیشابور و زبرخان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛ به منظور بررسی مشکلات کتابخانه های عمومی نیشابور و زبرخان ، کارشناسان اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی از کتابخانه های عمومی شهرستان های نیشابور و زبرخان بازدید کردند.

محمدرضا مقدم پاشا،رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور با اعلام این خبر گفت:احسان سیفی رییس اداره امور کتابخانه های عمومی اداره کل و حجت پیرجاوید کارشناس مسوول عمران اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی از کتابخانه های نهادی و مشارکتی در حال ساخت شهرستان های نیشابور و زبرخان بازدید کردند و از نزدیک در جریان شرایط و مشکلات کتابخانه های عمومی قرار گرفتند.

 وی ادامه داد: کتابخانه های عمومی غدیر و زینلی و کتابخانه های مشارکتی ادیب نیشابوری شهر عشق آباد،ابونصر فارابی روستای اسحاق آباد،شهدای روستای بوژمهران،کانون فرزندان امام خمینی(ره) شهرستان و حکیم عمر خیام نیشابور بازدید شدند و مشکلات, نقاط ضعف و قوت کتابخانه بررسی شد.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور ابراز امیدواری کرد: با رفع مشکلات کتابخانه های عمومی بستر لازم برای مطالعه و پژوهش شهروندان فراهم شود.