فهرست

شهرستان درگزبا حضور اعضای حقیقی و حقوقی؛ اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش چاپشلو برگزار شد اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش چاپشلو با حضور بخشدار و اعضای حقیقی و حقوقی انجمن در بخشدای برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی ، اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش چاپشلو با حضور مجتبی علینژاد ، بخشدار و اعضای حقیقی و حقوقی انجمن در بخشداری چاپشلو  برگزار شد . 

مجتبی علینژاد ، بخشدار چاپشلو ضمن تقدیر از فعالیت کتابخانه در فضای مجازی در زمان شیوع کرونا و تعطیلی مراکز فرهنگی ابراز داشت : باید سازمانها و ارگانهای فرهنگی ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی نسبت به اجرای برنامه های فرهنگی در فضای مجازی اقدام نمایند .  

در ادامه  این جلسه  محسن جلایری ، مسؤل کتابخانه انوری ابیوردی چاپشلو گزارشی  از وضعیت کتابخانه در دوران بیماری کرونا و فعالیت های کتابخانه به صورت مجازی در شبکه های اجتماعی  ارائه نمود.


در پایان مقرر گردید شهرداری نسبت به همکاری بیشتر با کتابخانه در زمینه های فرهنگی اقدام نماید .