فهرست

شهرستان كلات

با معرفی 4 عنوان کتاب برگزار شد؛ نشست کتاب خوان درکتابخانه عمومی علامه جعفری کلات نشست کتاب خوان با حضور جمعی از اعضای فعال کتابخانه در محل کتابخانه علامه جعفری کلات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، نشست کتاب خوان با حضور جمعی از اعضای فعال کتابخانه در محل کتابخانه علامه جعفری کلات برگزار شد.

فاطمه جوادی، مسئول کتابخانه عمومی علامه محمد تقی جعفری کلات اظهار داشت؛ در هفته پایانی اسفند ماه نشست کتاب خوان با حضور اعضای فعال کتابخانه و با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل کتابخانه برگزار شد.

در پایان نشست ؛کتاب «خون دلی که لعل شد»نوشته محمدعلی آذرشب از کتاب های معرفی شده در کتابخوان ماه (اسفند)نیز توسط مسئول کتابخانه برای اعضائ معرفی و جمع خوانی شد.

در این نشست کتابهای «در جستجوی ورمیر» نوشته بلو بیلیت،توسط زینب عزیزی خور،«چایت را من شیرین میکنم»نوشته زهرا بلند دوست، توسط زهرا نادریان،«بی تابی آرزوها»نوشته فاطمه نفری، توسط سمیرا ربانی و «بوستان سعدی» نوشته سپیده خلیلی، توسط سعیده نظریان معرفی شد.