فهرست

شهرستان تايباد

در آغازین روز های سال انجام شد؛ دیدار کارکنان اداره کتابخانه های عمومی تایباد با خانواده شهید کارکنان اداره کتابخانه های عمومی تایباد با خانواده شهید ایام دفاع مقدس دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، به مناسبت سال جدید کارکنان اداره کتابخانه های عمومی تایباد به همراه  محمدعلوی، رئیس بنیاد شهید و جابر آفریدون،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد  شهرستان با خانواده شهید حسین شاکری (پدر علی اکبر شاکری کتابدار کتابخانه شهید هاشمی نژاد تایباد ) دیدار کردند.
 

در این دیدار  جابر آفریدون، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  تایباد ضمن تبریک  سال جدید به خانواده شهید برای این خانواده  آرزوی سربلندی و موفقیت و صبر کرد.  

وی ادامه داد: مکتب شهادت تمام ابعاد سازنده انسان اعم از روحیه خود باوری، تواضح، شهامت و خلوص و وقار و کرامت های ناب بشری را بطن خود دارد  و وصول این خصایل انسانی جزء در گام نهادن در این مسیر میسر نخواهد شد.   

در پایان این دیدار لوح سپاس از طرف  اداره کتابخانه های تایباد  و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  به همسر شهید حسین شاکری اهدا شد.