فهرست

شهرستان تربت جام

با حضور شاعران شهرستان برگزار شد؛ محفل ادبی نسیم جام در کتابخانه شهید رجایی تربت جام دومین جلسه محفل ادبی نسیم جام در کتابخانه شهید رجایی شهرستان تربت جام برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، دومین جلسه محفل ادبی نسیم جام در کتابخانه شهید رجایی شهرستان تربت جام برگزار شد.

این جلسه با حضور احمد احمدی بزدی، دبیر محفل ادبی نسیم جام و شاعران پیشکسوت شهرستان در محل کتابخانه شهید رجایی برگزار شد.

در این جلسه احمد احمدی بزدی ضمن خوش آمدگویی به اهمیت شعر در ترویج معارف اسلامی و سجایای اخلاقی پرداخت.

دبیر محفل ادبی نسیم جام گفت : زبان شعر رساترین و زیبا ترین زبان و بیان برای انتقال مفاهیم به دیگران در کمترین عبارت و واژه ها و کمترین زمان و بیشترین مفاهیم است.

در ادامه این جلسه محمد عبدی و دیگر شعرا ، اشعاری با مضامین مختلف خواندند و در پایان هر یک از شعرا رزومه ای کوتاه از خود بیان کردند.