فهرست

شهرستان خليل آبادهمزمان با سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی صورت گرفت؛ بازدید مسئولان خلیل آباد از کتابخانه عمومی بحر العلوم شهرستان مسئولین شهرستان خلیل آباد همزمان با 17 اسفند سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور از کتابخانه بحر العلوم بازدید کردند.
 به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خلیل آباد، تعدادی از مسئولین شهرستان همزمان با 17 اسفند سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور از کتابخانه بحر العلوم و بخش طرح توسعه کتابخانه بازدید کردند.

حسن احمدی رئیس اداره کتابخانه های عمومی خلیل آباد گفت: در سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، حسین اسماعیلی، رئیس اداره بهزیستی و مهدی عربی، رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان خلیل آّباد از بخش های مختلف کتابخانه بازدید کردند.

حسین اسماعیلی، رئیس اداره بهزیستی خلیل آباد در این بازدید با اشاره به نقش سازنده کتاب در فرهنگ جامعه گفت: به روز رسانی منابع نقش پررنگی در پویاسازی کتابخانه ها دارد و باعث جذب مخاطب می شود.

همچنین در روز 17 اسفند هادی گوهریان، شهردار خلیل آباد به همراه غلامرضا توکلی، رئیس شورای شهر از طرح توسعه کتابخانه  و کتابخانه بحر العلوم دیدار کردند.

در این دیدار شهردار خلیل آباد، ضمن تبریک سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی از زحمات کارکنان کتابخانه های عمومی شهرستان تقدیر و تشکر کرد.