1399/8/29 پنجشنبه همزمان با هفته کتاب برگزار شد؛ برنامه های فرهنگی درکتابخانه مرحوم دوزنده عبدل آباد مه ولات همزمان با هفته کتاب وکتاب خوانی برنامه هایی درکتابخانه مرحوم محمدصادق دوزنده روستای عبدل آباد مه ولات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، همزمان با هفته کتاب  وکتاب خوانی برنامه هایی درکتابخانه مرحوم محمدصادق دوزنده روستای عبدل آباد مه ولات برگزار شد.
 
برپایی نمایشگاه مجازی کتاب،معرفی کتاب به صورت مجازی و برگزاری مسابقه نقاشی باموضوع کتاب بخشی از برنامه های برگزار شده در هفته کتاب در کتابخانه مرحوم دوزنده روستای عبدل آباد مه ولات بود.

معرفی کتابهای " کتاب بایدهلو باشد،" آشتی با امام زمان (عج)" ،قصه های خوب برای بچه های خوب" نیز ازجمله کتابهای معرفی شده برای اعضادرفضای مجازی بود.


 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]