1399/4/1 يكشنبه به مناسبت سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی برگزار شد؛ نشست کتاب خوان در کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، کتابداران کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد مقدس، نشست کتاب‌خوان و خوانش کتاب به مناسبت سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی، در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، کتابداران کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد مقدس، نشست کتاب‌خوان و خوانش کتاب به مناسبت سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی برگزار کردند.

در این نشست کتابهای«هبوط در کویر»نوشته علی شریعتی، توسطسیمین سلیمانی؛«دفترهای خاکستری» نوشته علی شریعتی، توسط صدیقه شیخی، «حسین وارث آدم»نوشته علی شریعتی،توسط هاجر مرادیان،«کویر» نوشته علی شریعتی،توسط ملیحه فخار طبسی (معاون کتابخانه مرکزی مشهد)، «بازگشت»نوشته علی شریعتی، توسط: فرنود فولادی و «نیایش» نوشته علی شریعتی، توسط الهه داودی معرفی شد.

همچنین خوانش کتاب از کتاب های فوق توسط کتابداران انجام شد.


 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]