1399/2/31 چهارشنبه با همکاری بانکها صورت گرفت؛ اطلاع رسانی جشنواره کتابخوانی رضوی از طریق عابربانک های خراسان رضوی با همکاری مدیریت بانکهای کشاورزی و تجارت اطلاع رسانی دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی از طریق عابر بانک های این دو بانک در سراسر استان خراسان رضوی انجام می شود..
 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، با همکاری مدیریت بانکهای کشاورزی و تجارت اطلاع رسانی دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی از طریق عابر بانک های این دو بانک در سراسر خراسان رضوی انجام می شود.

با همکاری و همراهی سرپرستی شعب بانک کشاورزی و بانک تجارت  استان خراسان رضوی جهت اطلاع رسانی عموم مردم جهت مشارکت دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی پوستر اطلاع رسانی دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی بر روی نمایشگرهای عابربانکهای استان خراسان رضوی قرار گرفت.

شایان ذکر است همکاری و انعقاد تفاهم نامه اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی و مدیریت شعب بانکهای خراسان رضوی از سال گذشته آغاز شد و در جشنواره نهم این اطلاع رسانی توسط بانک کشاورزی و در سال جاری و در دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی توسط بانکهای کشاورزی و تجارت انجام می شود.

گفتنی است لوگوی بانکهای کشاورزی و تجارت در پوستر دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی نیز قرار گرفته است.


 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]