1399/3/1 پنجشنبه همزمان با هفته روابط عمومی انجام شد؛ تجلیل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با اهدا لوح تقدیر با امضا استاندار تجلیل کرد.
شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با اهدا لوح تقدیر با امضا استاندار تجلیل کرد.

در ابتدای این مراسم مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی از ابتکار شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی در رصد و پایش عملکرد روابط عمومی ها تقدیر کرد.

حجت الاسلام علی اکبر سبزیان ادامه داد: اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در سال گذشته با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در جهت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی تلاش کرد و این اقدامات به نحو مطلوبی از طریق روابط عمومی اداره کل منعکس شد و خلاقیت های ویژه ای نیز در حوزه روابط عمومی در جهت  اهداف سازمانی اداره کل انجام شد.

وی شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی را محمل خوبی برای ارتباط و تعامل بیشتر روابط عمومی ها دانست و ادامه داد: این شورا می تواند با ایجاد ارتباط بیشتر روابط عمومی ها به رسانه های عمومی استان به روابط عمومی ها در ایفای نقش اطلاع رسانی خود کمک کند.

رئوف ذباح، سخنگوی شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی نیز در این جلسه از فعالیتهای اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در جهت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی تقدیر کرد.

وی ادامه داد: فعالیتها و پیگیریها و تعاملات با استانداری و دیگر نهادها  و تلاش روابط عمومی کتابخانه های عمومی در سال  گذشته در برگزاری، اطلاع رسانی و انعکاس رسانه ای این فعالیتها باعث شد روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به عنوان روابط عمومی برگزیده و شاخص معرفی شود.

شادی قاسمی، عضو هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی نیز در این جلسه از تلاش مجموعه کتابخانه های عمومی و روابط عمومی اداره کل در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی تقدیر کرد.

 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]