1399/4/7 شنبه با هزینه 310میلیون ریالی محقق شد، خرید تجهیزات کتابخانه ای توسط اداره کتابخانه های عمومی تایباد تعداد 20 عدد قفسه دو طرفه با هزینه کرد سیصدو 10میلیون ریال توسط اداره کتابخانه های عمومی تایباد خریداری شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، تعداد 20 عدد قفسه دو طرفه فلزی دوطرفه از محل نیم درصد درآمد شهرداری توسط اداره کتابخانه های عمومی تایباد خریداری شد.

حسن سالاری، رئیس اداره کتابخانه های عمومی تایباد از خرید 20 عدد قفسه دوطرفه به مبلغ سیصدو ده  میلیون ریال از محل نیم درصد درآمد شهرداری برای کتابخانه های عمومی تایباد خبر داد.
 
وی گفت: با توجه به کمبود قفسه کتاب در کتابخانه های شهرستان  و مکاتبه با استان  جهت این کمبود و پس از تایید استان، از محل نیم درصد درآمد شهرداری تعداد 20 عدد  قفسه کتاب دوطرفه به مبلغ سیصدو ده ملیون ریال توسط اداره کتابخانه های عمومی تایباد خریداری شد.

سالاری همچنین از اهدای 3595 نسخه کتاب توسط کتابخانه ملی به کتابخانه های شهرستان خبر داد و گفت:تعداد 2800 نسخه کتاب از محل نیم درصد درآمد شهرداری به مبلغ 185میلیون ریال توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خریداری شده است.


 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]