1399/3/7 چهارشنبه با موضوع جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد؛ نشست کتاب خوان کتابداران کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس سره) مشهد کتابداران کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس سره) مشهد مقدس در راستای برنامه های دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، نشست کتاب خوان از تعدادی از منابع این جشنواره برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛ کتابداران کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس سره) مشهد مقدس در راستای برنامه های دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، نشست کتاب خوان از تعدادی از منابع این جشنواره برگزار کردند.

در این نشست کتابهای «امام رضا علیه السلام (تاریخ و سیره)» نوشته محمدباقر پورامینی توسط: سیدمحمد مدنی بجستانی؛«خورشید رهنمای: پژوهشی در زندگانی و سیره امام هادی علیه السلام» نوشته ابوالفضل هادی منش، توسط: نیّره دادخواه؛ «امام رضا علیه السلام و ایران»، نوشته سیدحسین حر، توسط ساناز رهنما؛ «حکمت های نقوی: ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام هادی علیه السلام»، نوشته جواد محدثی، توسط فرزانه عامل و «بر مدار آفتاب: ترسیم زندگی بر مدار حیات رضوی»، نوشته محمدحسن پورامینی، توسط: الهه فیض معرفی شد.


  

 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]