1399/5/11 شنبه با حضور فرماندار شهرستان، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی کاشمر برگزار شد جلسه انجمن کتابخانه های عمومی کاشمر با حضور فرماندار و اعضای انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی کاشمر با رویکرد ارتقاء شاخص های ارزیابی کتابخانه های عمومی به ریاست مسلم ساقی، فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی کاشمر و اعضای انجمن کتابخانه های عمومی برگزار شد.

فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان در این جلسه گفت: فرهنگ در طول زمان شکل گرفته است و باید برای تقویت و پیشرفت آن برنامه ریزی داشت و یک افق روشن را ترسیم کرد.

مسلم ساقی ادامه داد: ترویج کتابخوانی بهترین روش برای تقویت سرمایه های اجتماعی است و تقویت سرمایه اجتماعی افزایش سرمایه مادی را در پی خواهد داشت.

وی بر دعوت نویسندگان و صاحب نظران فرهنگ مکتوب کاشمر در جلسات انجمن کتابخانه های عمومی تاکید کرد.

فرماندار کاشمر افزود: خروجی جلسات انجمن باید مصوباتی باشد که بتواند با نگاه واقع بینانه و اصولی سرانه مطالعه را بالا ببرد چرا که ترویج فرهنگ مکتوب بهترین روش برای تقویت سرمایه های اجتماعی است و تقویت سرمایه اجتماعی افزایش سرمایه های مادی را در پی خواهد داشت.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی کاشمر نیز در این جلسه  گزارش کاملی از وضعیت کتابخانه های عمومی شهرستان کاشمر با چهار شاخص اعضاء، امانت، منابع و فضا ارائه کرد.

 مهدی زارعی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی و نظم در  کتابخانه های عمومی گزارشی از  خدمات کتابخانه ای و روند فعالیت کتابخانه های عمومی در ایام کرونا ارائه کرد.

در ادامه جلسه هریک از مدعوین به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص دستور کار جلسات انجمن پرداخته و در پایان جلسه با جمع بندی فرماندار شهرستان خاتمه یافت. 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
 [PageVisit]