لطفا جهت ارتباط با مدیر کل، هماهنگی های لازم با مسئول دفتر جناب آقای سیاوشی انجام شود.
 
نام و نام خانوادگی : یاسر سیاوشی
ایمیل:Y.siavashi@mashadpl.ir
پست سازمانی: مسئول دفتر مدیر کل

 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  102