کتاب خوان مهر
1397/7/29 يكشنبه به همت کتابخانه عمومی عطاملک جوینی نقاب برگزار شد نشست کتاب خوان در مدرسه شهید کاظمی خواه نقاب به همت کتابخانه عمومی عطاملک جوینی نقاب نشست کتاب خوان در مدرسه شهید کاظمی خواه نقاب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان جوین، به همت کتابخانه عمومی عطاملک جوینی نقاب نشست کتاب خوان در مدرسه شهید کاظمی خواه نقاب برگزار شد.

در این نشست کتاب مورس و کتاب های پرنده نوشته ویلیام جودیس از سری  کتاب های کتابخوان ماه (مهرماه 1397) معرفی شده از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور  توسط خانم محمدی کتابدار کتابخانه برای دانش آموزان معرفی شد دیگر کتاب های معرفی شده:

"خاطرات یک خنگول" نویسنده: ریچل رنه راسل/ ارائه دهند :سرور السادات اسماعیل آبادی/ دانش آموز

"مورچگان"نویسنده: میلیسنت سل سام/ ارائه دهنده: فاطمه جزندری/ دانش آموز

"قصه های من و بابام" نویسنده : ای او پلائون/ ارائه دهنده :  نجمه خوش احوال/ دانش آموز

"المپیک حیوانات"نویسنده : آن مک کی/ ارائه دهنده : فاطمه اسماعیل آبادی/ دانش آموز

"قصه های آسمانی" نویسنده: غلامرضا آبروی/ ارائه دهنده: فاطمه اسماعیل آبادی/ دانش آموز

"نان نعمت خداست" نویسنده :غلامرضا حیدری ابرهری/ ارائه دهنده : فاطمه سادات آفرینش  / کتابدار

در پایان این نشست  نیز جوایزی از طرف کتابخانه عمومی عطاملک جوینی نقاب به معرفی کننده گان کتاب اهدا شد.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 311