دیدرا با مدیرکل پدافند غیرعامل
1397/8/14 دوشنبه در دیدار با مدیرکل پدافند غیرعامل خراسان رضوی مطرح شد، کتابخانه ها بزرگترین دارایی اجتماعی هستند در دیدار اعضای ستاد پدافند غیرعامل اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی بر نقش کتابخانه ها به عنوان بزرگتربن دارایی اجتماعی مردم در کاهش آسیب پذیری تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، اعضای ستاد پدافند غیرعامل اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با علیرضا قامتی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی دیدار و بر نقش کتابخانه ها به عنوان بزرگتربن دارایی اجتماعی مردم در کاهش آسیب پذیری تاکید کردند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی درابتدای این جلسه که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد گفت: انقلاب اسلامی ایران در حال حاضر در معرض بزرگترین تهدیدات دشمن قرار گرفته است و امروز پدافند اقتصادی یکی از ضروریات اجتماعی است تا مردم با آشنایی با راه وروش کاهش آسیب پذیری در برابر این تهدیدات قرار بگیرند.

حجت الاسلام علی اکبر سیزیان ادامه داد: کتاب هم نوعی ابزار آموزش دهنده راه و روشهای کاهش آسیب پذیری و هشدار دهنده است و به نوعی از تعاریف پدافند غیر عامل محسوب می شود.

وی ادامه داد: کتابخانه های عمومی به عنوان پایگاههای فرهنگی که باید یک فرهنگسرای عمومی باشد با آموزشهای پیشگیرانه و برگزاری برنامه های جانبی کتاب محور در قالب نشستهای مشاوره ای، کتاب خوان با استفاده از ظرفیتهای کتابخانه ها از جمله بخش کودک،می توانند  به عنوان بازوی اجرایی پدافند غیر عامل محسوب شوند.

سبزیان ادامه داد: در حال حاضر 207کتابخانه عمومی و مشارکتی با بیش از 250هزار عضو ظرفیت بسیار خوبی است که یک اتفاق خوب در حوزه پدافند غیرعاملرا در کتابخانه ها شاهد باشیم.

مسلم رحمانی دبیر ستاد پدافند غیر عامل اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه  پدافند غیرعامل دفاع بی سلاح و کاهش آسیب پذیری است گفت: در اسل گذشته تمامی کتابخانه های عمویم استان برنامه هایی با مووضع پدافند غیرعامل داشتند و در 28 شهرستان 28 نمایشگاه کتاب برگزار شد و امسال نیز چهار نمایشگاه موضوعی پدافند غیر عامل در مشهد برگزار می شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: وقتی رسول مکرم اسلام بعد از ایجاد جامعه اسلامی و در وصیت خود فقط از دو مووضوع کتاب و سنت یاد می کند به خوبی به جایگاه کتاب اشاره کرده است.
وی ادامه داد: اگر ساختمانی با شکوه و گرانقیمت تخریب شود قابل احیا و بازسازی است ولی از بین رفتن کتابخانه قابل جبران نیست.

علیرضا قامتی در ادامه با ااشاره به پنج شاخصه پدافند غیرعامل گفت:افزایش بازدارندگی، تداوم فعالتیهای ضروری، کاهش آسیب پذیری،ارتقای پایداری ملی و تسهیل در مدیریت بحران شاخصهای پدافند غیر عامل هستند.

وی ادامه داد: تهدیدات دشمن جدی است و بحث نفود باید به صورت جدی مورد توجه باشد و این امر در کتابخانه های عمومی نیز به عنوان بزرگترین دارایی اجتماعی ما بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. 


بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 230