بيشتر
گزیده اخبار
اخبار شهرستانها
در آیینه مطبوعات
گزارش تصویری
امام جمعه رشتخوار:
امام جمعه رشتخوار با اشاره به استقبال مردم از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، تلاش در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی را امری مقدس عنوان کرد.
اختتامیه های شهرستانی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی(9)
آیین اختتامیه و تقدیر از 12برگزیده نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان بردسکن برگزار شد.
اختتامیه های شهرستانی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی(8)
نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان رشتخوار با برگزاری آیین اختتامیه و تقدیر از 8 برگزیده جشنواره به کار خود پایان داد.
اختتامیه های شهرستانی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی(7)
آیین اختتامیه و تقدیر از 13برگزیده نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان تربت حیدریه برگزار شد.
همزمان با هفته دولت،
همزمان با هفته دولت پنج نفر ازبرگزیدگان جشنواره کتابخوانی رضوی کتابخانه های عمومی بجستان تقدیر شدند.
اختتامیه های شهرستانی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی(6)
با برگزاری آیین اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی،15برگزیده این جشنواره در شهرستان فریمان تقدیر شدند.
اختتامیه های شهرستانی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی(5)
با برگزاری آیین اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی،برگزیدگان این جشنواره در شهرستان گناباد تقدیر شدند.
اختتامیه های شهرستانی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی(4)
آیین اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در شب عید سعید غدیرخم با معرفی نفرات برگزیده در محل کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد مقدس برگزار شد.
اختتامیه های شهرستانی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی(3)
آیین اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان سبزوار با تقدیر از 44برگزیده برگزار شد.
اختتامیه های شهرستانی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی(2)
آیین اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان نیشابور با معرفی نفرات برگزیده برگزار شد.
بيشتر