نام و نام خانوادگی : مجید ضیغمی
ایمیل:Kargozini@mashadpl.ir
پست سازمانی :رئیس اداره اداری

 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  110
 
نام و نام خانوادگی : محمد خویی
ایمیل:M.khoei@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مسئول اداری


 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  126
 
نام و نام خانوادگی : نازنین رحیمی
ایمیل:N.Rahimi@mashadpl.ir
پست سازمانی :مسئول امور عمومی


 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  113
 
نام و نام خانوادگی : علیرضا اکبری
ایمیل:
پست سازمانی :مسئول واحد نقلیه


 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  129
 
نام و نام خانوادگی : زهره حریرساز
ایمیل:
پست سازمانی :مسئول دبیرخانه

 
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  109