بيشتر
گزیده اخبار
اخبار شهرستانها
در آیینه مطبوعات
گزارش تصویری
معرفی بخشهای کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد(7)
بخش ارشیو نشریات و مطبوعات کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد به عنوان مخزنی از اطلاعات، مکانی مناسب برای بهره مندی پژوهشگران است.
همزمان با دهه اول محرم برگزار شد،
اولین جلسه آموزشی تدبر در قرآن به مناسبت دهه اول ماه محرم در محل کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس سره) مشهد برگزار شد.
با معرفی 7کتاب عاشورایی برگزار شد،
کتابداران کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس سره) مشهد در دهه اول محرم در نشست کتاب خوان با موضوع عاشورا شرکت کردند.
معرفی بخشهای کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد(6)
گردهمایی نابینایان و کم بینایان علاقه مند به کتاب و کتابخوانی،باعث رونق و روشنایی بخشی به فعالیتهای فرهنگی کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره)مشهد شده است.
معرفی بخشهای کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد(5)
بخش مستقل دیداری و شنیداری کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد ، یکی از بخشهای فعال و پویای کتابخانه است.
بيشتر