نام و نام خانوادگی : حجت پیرجاوید
ایمیل:Omrani@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مسئول عمران

 
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262- 051    داخلی  131
 
نام و نام خانوادگی : حجت قلی زاده
ایمیل:Omrani@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس عمران


 
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262- 051    داخلی  124