نام و نام خانوادگی : حجت پیرجاوید
ایمیل:Omrani@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مسئول عمران


اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  131


نام و نام خانوادگی : حجت قلی زاده
ایمیل:Omrani@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس عمراناطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  124