نام و نام خانوادگی : حجت پیرجاوید
ایمیل:Omrani@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مسئول عمران





 
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262- 051    داخلی  131
 
نام و نام خانوادگی : حجت قلی زاده
ایمیل:Omrani@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس عمران








 
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262- 051    داخلی  124


 

نام و نام خانوادگی : فرزاد سلطانی
ایمیل : omrani@mashadpl.ir
پست سازمانی : کارشناس عمران
                                  
                               






 
اطلاعات تماس         تلفن : 36014262- 051    داخلی  138