نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر سبزیان
ایمیل: Modir@mashadpl.ir
پست سازمانی : مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051
نام و نام خانوادگی : مهری عاقبتی
ایمیل:Moaven@mashadpl.ir
پست سازمانی : معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051    داخلی 117
نام و نام خانوادگی : مهدی اصلاحی
M.eslahi@mashadpl.ir
پست سازمانی : معاون اداری و مالی
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051    داخلی 108