خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
سه‌شنبه 16 بهمن 1397 اقتصاد خانوارهای روستایی خراسان رضوی نیازمند تقویت است https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/15/1939211/D8A7D982D8AAD8B5D8A7D8AF-D8AED8A7D986D988D8A7D8B1D987D8A7DB8C-D8B1D988D8B3D8AAD8A7DB8CDB8C-D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986-D8B1D8B6D988DB8C-D986DB8CD8A7D8B2D985D986D8AF-D8AAD982D988DB8CD8AA-D8A7D8B3D8AA

اقتصاد خانوارهای روستایی خراسان رضوی نیازمند تقویت است

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 97