خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
سه‌شنبه 16 بهمن 1397 کتابخانه مرکزی مشهد مطابق با استانداردهای روز دنیا است https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/15/1939198/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D985D8B1DAA9D8B2DB8C-D985D8B4D987D8AF-D985D8B7D8A7D8A8D982-D8A8D8A7-D8A7D8B3D8AAD8A7D986D8AFD8A7D8B1D8AFD987D8A7DB8C-D8B1D988D8B2-D8AFD986DB8CD8A7-D8A7D8B3D8AA

کتابخانه مرکزی مشهد مطابق با استانداردهای روز دنیا است

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 106