خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
سه‌شنبه 16 بهمن 1397 امام خامنه‌ای یک جلد قرآن مجید به کتابخانه مرکزی مشهد اهدا کردند https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/15/1939163/D8A7D985D8A7D985-D8AED8A7D985D986D987-D8A7DB8C-DB8CDAA9-D8ACD984D8AF-D982D8B1D8A2D986-D985D8ACDB8CD8AF-D8A8D987-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D985D8B1DAA9D8B2DB8C-D985D8B4D987D8AF-D8A7D987D8AFD8A7-DA

امام خامنه‌ای یک جلد قرآن مجید به کتابخانه مرکزی مشهد اهدا کردند

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 106