خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
سه‌شنبه 16 بهمن 1397 نماینده مردم مشهد: فعالیت‌های فرهنگی خیرین جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار گیرد https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/15/1939261/D986D985D8A7DB8CD986D8AFD987-D985D8B1D8AFD985-D985D8B4D987D8AF-D981D8B9D8A7D984DB8CD8AA-D987D8A7DB8C-D981D8B1D987D986DAAFDB8C-D8AEDB8CD8B1DB8CD986-D8ACD8B2D988-D987D8B2DB8CD986D987-D987D8A7DB8C-D982D8A7

نماینده مردم مشهد: فعالیت‌های فرهنگی خیرین جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار گیرد

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 116