خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
سه‌شنبه 16 بهمن 1397 کتابخانه مرکزی مشهد ۴ ماه قبل روی اسکلت بود؛ کار جهادی برای افتتاح این کتابخانه صورت گرفت https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/15/1939269/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D985D8B1DAA9D8B2DB8C-D985D8B4D987D8AF-4-D985D8A7D987-D982D8A8D984-D8B1D988DB8C-D8A7D8B3DAA9D984D8AA-D8A8D988D8AF-DAA9D8A7D8B1-D8ACD987D8A7D8AFDB8C-D8A8D8B1D8A7DB8C-D8A7D

کتابخانه مرکزی مشهد ۴ ماه قبل روی اسکلت بود؛ کار جهادی برای افتتاح این کتابخانه صورت گرفت

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 118