خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
سه‌شنبه 16 بهمن 1397 کتابخانه‌های عمومی ایران قابل‌مقایسه با کتابخانه‌های جهانی هستند https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/15/1939304/D8B1D8A6DB8CD8B3-DAA9D985DB8CD8AAD987-D8AFD8A7D8A6D985DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D8A7DB8CD981D984D8A7-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D

رئیس کمیته دائمی کتابخانه‌های عمومی ایفلا: کتابخانه‌های عمومی ایران قابل‌مقایسه با کتابخانه‌های جهانی هستند

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 122