خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
سه‌شنبه 16 بهمن 1397 وزیر ارشاد در مشهد: کتابخانه‌های نوع دوم باید در کشور گسترش یابد https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/15/1939325/D988D8B2DB8CD8B1-D8A7D8B1D8B4D8A7D8AF-D8AFD8B1-D985D8B4D987D8AF-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D986D988D8B9-D8AFD988D985-D8A8D8A7DB8CD8AF-D8AFD8B1-DAA9D8B4D988D8B1-DAAFD8B3D8AAD8B1D8B4-DB

وزیر ارشاد در مشهد: کتابخانه‌های نوع دوم باید در کشور گسترش یابد

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 125