خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم
سه‌شنبه 16 بهمن 1397 رئیس کتابخانه ملی: مشهد نیازمند راه‌اندازی یک مرکز اسناد جامع است https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/15/1939331/D8B1D8A6DB8CD8B3-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D985D984DB8C-D985D8B4D987D8AF-D986DB8CD8A7D8B2D985D986D8AF-D8B1D8A7D987-D8A7D986D8AFD8A7D8B2DB8C-DB8CDAA9-D985D8B1DAA9D8B2-D8A7D8B3D986D8A7D8AF-D8ACD8A7

رئیس کتابخانه ملی: مشهد نیازمند راه‌اندازی یک مرکز اسناد جامع است

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 116