خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس
پنجشنبه 16 اسفند 1397 ۸ کتابخانه عمومی خراسان رضوی میزبان طرح ملی کتابخانه‌گردی می‌شوند https://www.farsnews.com/razavi/news/13971216000249/DBB8-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8B9D985D988D985DB8C-D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986-D8B1D8B6D988DB8C-D985DB8CD8B2D8A8D8A7D986-D8B7D8B1D8AD-D985D984DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987E2808CDAAFD8B1D8AFDB ۸ کتابخانه عمومی خراسان رضوی میزبان طرح ملی کتابخانه‌گردی می‌شوند

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی گفت: به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ۸کتابخانه عمومی تازه تاسیس در ۶ شهرستان خراسان رضوی میزبان طرح ملی کتابخانه‌گردی هستند.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 133