روزنامه خراسان
دوشنبه 20 اسفند 1397 پویش خوب #کتابخانه_گردی http://khorasanrazavi.khorasannews.com/newspaper/page/20057/5/211228/0
پویش خوب #کتابخانه_گردی
عبدالهی - «#کتابخانه_گردی»؛ این پویش خوب فرهنگی روز گذشته اتفاق زیبایی را در مشهد و برخی شهرهای استان رقم زد. 
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 210