خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس
شنبه 7 ارديبهشت 1398 فراخوان نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی منتشر شد https://www.farsnews.com/razavi/news/13980205000447/D981D8B1D8A7D8AED988D8A7D986-D986D987D985DB8CD986-D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED988D8A7D986DB8C-D8B1D8B6D988DB8C-D985D986D8AAD8B4D8B1-D8B4D8AF

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی از برگزاری نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در بخش‌های ملی و شهرستانی و اعلام فراخوان ثبت نام در این جشنواره خبر داد.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 63