پایگاه خبری قدس آنلاین
پایگاه خبری قدس آنلاین
شنبه 7 ارديبهشت 1398 جشنواره کتابخوانی رضوی در بخش‌های ملی و شهرستانی برگزار می شود http://www.qudsonline.ir/news/653587/D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED988D8A7D986DB8C-D8B1D8B6D988DB8C-D8AFD8B1-D8A8D8AED8B4-D987D8A7DB8C-D985D984DB8C-D988-D8B4D987D8B1D8B3D8AAD8A7D986DB8C-D8A8D8B1DAAFD8B2D8A7D8B1-D985DB8C-D8B4D988D8AF

همزمان با دهه کرامت

جشنواره کتابخوانی رضوی در بخش‌های ملی و شهرستانی برگزار می شود

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 76