سایت استانداری
دوشنبه 23 ارديبهشت 1398 جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان http://ostandari.khorasan.ir/RContent/5IK7E5S-D8AFD8B4D985D986-D988D8A7D982D8B9DB8CD8AA-D987D8A7DB8C-D8A7D986D982D984D8A7D8A8-D8B1D8A7-D8A7D8B2-D8B7D8B1DB8CD982-D987D8ACD985D987-D981D8B1D987D986DAAFDB8C-D986D8B4D8A7D986D987-D8B1D981D8AAD987-D8A7D8B3D8AA.as

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی:

دشمن واقعیت های انقلاب را از طریق هجمه فرهنگی نشانه رفته است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: امروزه دشمن از طریق هجمه های فرهنگی، بسیاری از واقعیت های انقلاب اسلامی را نشانه رفته است تا مورد خدشه قرار دهد.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 33