خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان
خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان
شنبه 11 خرداد 1398 نگارش بزرگترین کتاب مردمی فلسطین در خراسان رضوی https://www.yjc.ir/fa/news/6950980/D986DAAFD8A7D8B1D8B4-D8A8D8B2D8B1DAAFD8AAD8B1DB8CD986-DAA9D8AAD8A7D8A8-D985D8B1D8AFD985DB8C-D981D984D8B3D8B7DB8CD986-D8AFD8B1-D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986-D8B1D8B6D988DB8C
همزمان با روز جهانی قدس صورت می گیرد؛
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 63