روزنامه قدس
روزنامه قدس
شنبه 1 تير 1398 کتابخانه عمومی شهید مدافع حرم محمدی مفرد در مشهد افتتاح شد http://media.qudsonline.ir/d/2019/06/21/0/920977.pdf

کتابخانه عمومی شهید مدافع حرم "محمدی مفرد" در مشهد افتتاح شد

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 29