خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس
شنبه 1 تير 1398 ترویج کتابخوانی در ارتش یکی اولویت‌های آجا شمال شرق است https://www.farsnews.com/razavi/news/13980330000622/D8AAD8B1D988DB8CD8AC-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED988D8A7D986DB8C-D8AFD8B1-D8A7D8B1D8AAD8B4-DB8CDAA9DB8C-D8A7D988D984D988DB8CD8AAE2808CD987D8A7DB8C-D8A2D8ACD8A7-D8B4D985D8A7D984-D8B4D8B1D982-D8A7D8B3D8AA ترویج کتابخوانی در ارتش یکی اولویت‌های آجا شمال شرق است
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 18