خبرگزاری ایکنا
خبرگزاری ایکنا
شنبه 29 تير 1398 احیاء فرهنگ اهداء کتاب، یک ضرورت است http://khorasan.iqna.ir/fa/news/3828094/D8A7D8ADDB8CD8A7D8A1-D981D8B1D987D986DAAF-D8A7D987D8AFD8A7D8A1-DAA9D8AAD8A7D8A8-DB8CDAA9-D8B6D8B1D988D8B1D8AA-D8A7D8B3D8AA
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی؛
بيشتر
 [PageVisit]